Rachunki za prąd znowu będą wyższe…

Na początku roku ceny energii elektrycznej zostały zamrożone w ramach rządowej tarczy antyinflacyjnej. Dlatego utrzymują się one obecne na stałym poziomie. Niestety, rachunki za prąd znowu będą wyższe. Jednak od lipca prognozuje się nawet 30-procentowy wzrost opłat za prąd. Niezmiernie istotne jest, aby zarówno przedsiębiorcy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak i gospodarstwa domowe, byli świadomi nadchodzących zmian.